BDH ANJİO ÜNİTESİ ÇALIŞAN RİSK ANALİZİ ÖRNEĞİ

BDH ANJİO ÜNİTESİ ÇALIŞAN RİSK ANALİZİ DOKTORLARA AİT RİSKLER HEMŞİRE /EBE /SAĞ.MEM./SAĞ.TEKNİSYENLERİNE AİT RİSKLER VERİ KAYIT ELEMANINA PERSONELİNE AİT RİSKLER TEMİZLİK PERSONELİNE AİT RİSKLER ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER YAPILACAK FAALİYETLER

OLASILIK ŞİDDET RİSK FAKTÖRÜ RİSK PUANI (ZARAR VERME DERECESİ) OLASILIK ŞİDDET RİSK FAKTÖRÜ RİSK PUANI (ZARAR VERME DERECESİ) OLASILIK ŞİDDET RİSK FAKTÖRÜ RİSK PUANI (ZARAR VERME DERECESİ) OLASILIK ŞİDDET RİSK FAKTÖRÜ RİSK PUANI (ZARAR VERME DERECESİ)
ENFEKSİYON RİSKİ “Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanması ve El hijyeni uyumu
Çalışan sağlığı konularında bilgilendirmelerin gereğinde bölüm içi çalışanları tarafındanda yapılması
Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması
Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması
Bölümde atıkların kontrolü toplanması, ayrıştırılması ve taşınması işlemlerinin hastane atık yönetim planına göre yapılması
Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması ve bağışıklanma/aşılama takiblerini yaptırması
Çalışanların sağlık tarama programına göre, ilgili bölüm çalışanlarının, muayene ve tetkik takiplerinin bölüm sorumlusu tarafından kontrol edilmesi
Kesici delici alet yaralanmalarını önleme tedbirlerinin kişi ve bölüm bazında alınması,Kesici delici alet yaralanma sonrası çalışanın, bulaş kaynağının durumuna göre muayene ve tetkik takiplerini yaptırması bölüm sorumlusu tarafından kontrol edilmesi, Çalışan kesici delici alet yaralanmaları ile kan ve vücut sıvıları sıçramasına maruz kalma olay
bildirimlerini en geç 3 iş gününde, Kalite
Yönetim Birimine bildirilmesi” “Kişisel Koruyucu Ekipmanların temini ve uygun kullanımını sağlamak
Uygun havalandırma/ İklimlendirme
Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Eğitim Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi ve Çalışan Hakları Güvenliği Birimleri tarafından yılda bir ve gereğinde(konuya özel) düzenlenen hastane eğitim planına göre; çalışan sağlığı eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
Çalışanların verilen eğitimlere katılımını sağlamak
Çalışanlara el hijyeni eğitimi yapmak
El hijyeni uyumu takiplerinin yapılmasını sağlamak
Bölüm risk düzeyine göre temizlik kontrolleri
Genel uyum (oryantasyon) ve bölüm uyum eğitimleri
Çalışanların sağlık tarama programına göre sağlık tarama kontrollerinin düzenli yapılmasını ve bağışıklanma/aşılama çalışmalarının takibini yapmak Çalışan kesici delici alet yaralanmaları ile kan ve vücut sıvıları sıçramasına maruz kalma Olay Bildirimlerinin ve diğer çalışan kazalarının düzenli kayıtlarının tutulması, analizlerinin yapılması ve gereğinde iyileştirme çalışması yapmak/yapılmasını sağlamak.
Çalışan kazalarıda sağlık kontrollerinin takibini yapmak Altı ayda bir Çalışan Güvenliği Komitesi çalışanları tarafından değerlendirme yapmak”
Kan ve vücut sıvılarının cilde temas ile bulaş riski 2 2 4 DR 2 2 4 DR 1 2 2 DR 2 2 4 DR
Kan ve vücut sıvılarının göze temas ile bulaş riski 2 3 3 DR 2 3 6 DR 1 3 3 DR 1 3 3 DR
Fiziksel ortam kaynaklı bulaş riski 2 2 4 DR 2 3 6 DR 1 2 2 DR 5 2 10 OR
Kesici delici yaralanma riski 2 4 8 OR 2 4 8 OR 1 4 4 DR 2 4 8 OR
Hastalardan inhalasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıkları 1 4 4 DR 1 4 4 DR 1 4 4 DR 1 4 4 DR
TEHLİKELİ ATIK KAZALARI
Tıbbi atık kazalarına bağlı enfeksiyon riski 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 2 4 8 OR
Kimyasal /tıbbi atık kazalarına bağlı enfeksiyon riski 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 2 4 8 OR
Kesici delici alet atık kutularının/Atık poşetlerinin uygun kullanılmamasına bağlı enfeksiyon riski 1 2 2 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR 2 4 8 OR
RADYASYON RİSKİ “Radyasyon güvenlik önlemlerinin alınması Uygun havalandırma sistemi ve iklimlendirme yapılmalı,
Dozimetre kullanımı sağlanmalı ve takibi yapılması ve gereğinde iyileştirme yapılması ,Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu ekipman) ekipmanların temini ve kullanımının sağlanması,
Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması ve bağışıklanma/aşılama takiblerini yaptırması
Çalışanların sağlık tarama programına göre, ilgili bölüm çalışanlarının, muayene ve tetkik takiplerinin bölüm sorumlusu tarafından kontrol edilmesi
Radyasyon koruyucularının etkinliği, en az 6 ayda bir ve hasar gördüğüne dair şüphe varlığında röntgen filmi veya skopi ile kontrol edilmelidir.
Kontrol sonuçları radyoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Çalışanlara radyasyondan korunma eğitimi verilmeli,
Çekim makinelerinin bakım ve kalibrasyon kontrolleri düzenli yapılmalı
Çalışan sağlığı eğitimi (Kişisel koruyucu ekipman) Çalışanların verilen eğitimlere katılımın sağlanması
Hamile olan çalışanlar anjio odasında görevlendirilmez.” “Uygun havalandırma sistemi ve iklimlendirme yapılmalı,
Dozimetre kullanımı sağlanmalı ve takibi yapılmalı ve gereğinde iyileştirme yapılmalı
Kişisel koruyucu (radyasyon koruyucu ekipman) ekipmanların temini ve kullanımı
Çalışanların sağlık kontrolleri düzenli yapılması
Çalışan sağlığı eğitimi (KKE Kullanımı)
Radyasyon koruyucuların düzenli ve gereğinde kontrollerinin yapılması”
Radyasyona maruz kalma nedeniyle meydana gelen hastalıklar(Derinin renginda koyulaşma,deride kuruma , deri üzerinde kılcal damarlarda genişleme,tırnaklarda bozulma,ağrılı yaralar ve deri kanserleri.,kan bozuklukları,akciğer kanseri, kemikbozuklukları, Hamilelikte bebeğin doğum öncesi ölümü, gelişme geriliği, bebekte nörolojik etkiler (kafatası küçüklüğü, şiddetli zihinsel gerilik, akli eksiklik, felç) 1 4 4 DR 2 4 8 DR 1 2 2 DR 1 2 2 DR

Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://www.isgfrm.com/attachments/anjio-risk-analizi-ve-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fan-g%C3%BCvenli%C4%9Fi-program%C4%B1-xls.5722/

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.