Boyahane yada Vernikhane Risk Analizi Örneği

Boyahane yada Vernikhane Risk Analizi Örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

Boya Uygulama İşlerinde Risk Analizi

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir;

Boya İşçisinin Karşı Karşıya Kaldığı Riskler
Aşağıda belli başlı riskler sayılmıştır. Örneklerçoğaltılabilir.Kaza Riski Özellikle inşaat sektöründe sabit platformlar,iskeleler ya da hareketli platformlardan yüksektendüşmeler, Yüzey kirlenme ve kayganlığı nedeniyle düşmeler, Kontrolsüz elektrikli ekipmanlar, metal merdivenlerinelektrik hatlarıyla teması, yüksek voltajlıelektrostatik boya üniteleri nedenli elektrikşokları, Yüksek basınçlı hava tabancalarının kullanımısırasında parmak, el ya da diğer organlardaderi altına boya enjeksiyonu, Yüksek basınçlı boya püskürtülmesi sırasındaciddi göz yaralanmaları, Özellikle havalandırması iyi olmayan ortamlardayanıcı boya ve solventler nedeniyle patlamalarve yangınlar ( Bu açıdan mobilya verniklerininiçeriğindeki nitroselilozun patlayıcı özelliği unutulmamalıdır), Metal parçacıklar içeren boyaların sprey yoluylapüskürtülmesi metal parçacıklarının kıvılcımoluşturmasına yol açabilmektedir, Elektrostatik boya uygulaması sırasında elektrostatikkıvılcımlar oluşabilmektedir, Boya ya da yağla kirlenmiş giysilerin yanabilirliğiartmaktadır, Yüzeyin boyaya hazırlanması işlemlerindeuygulanan tekniğe göre göze, el derisine yabancıcisim, kıymık saplanması, parmak ve elde sıyrık vedaha derin yaralanmalar beklenmelidir, Solvent ve boya sıçramaları nedenli göz yaralanmalarımümkündür.Fiziksel Riskler Sprey boyama ve yüzey hazırlık işlemleri sırasındagürültü, Boya kurutulması işleminde morötesi veyakızılaltı radyasyon, Dış ortamda boyama çalışması sırasında soğuk,yağmur, sıcak, günışığı etkilenmesi, İnşaatlarda yoğun hava akımından etkilenilmesi.Kimyasal Riskler Özellikle alifatik ve aromatik hidrokarbonlarve organohalojen bileşikleri içeren boya ve çözücüleresunuklukla temas dermatiti, Özellikle toluen ve metilen diisosiyanat olmaküzere çeşitli boya bileşenleri gözlerde ve solunumyollarında ırgalanma, Kötü havalandırma koşullarında solvent buharlarınedenli akut zehirlenme, uyanıklığı azaltarakkaza riskini arttıran orta düzey sunukluklar, Klorinli solventlerin sıcak yüzeylere temasıylaoluşan fosgen nedenli zehirlenme, Boya içeriğindeki çeşitli metaller nedenli zehirlenmeler( Kurşun, kurşun yerine sık kullanılançinko kromat, latex boyalarda kullanılan arsenikve civa, gemicilikte kullanılan boyalarda organikkalay), Boya kazıcılarının içeriğindeki metilen kloridve diğer solventler, Diğer boya içeriklerinde yer alan zehirler(Melamin boyalarda formaldehid, epoksi boyalardaepoksi, poliüretan boyalarda isosiyanat gibi), Kurşun pigmentleri ya da n-hekzan kullanımıile nörotoksik etkiler.Ergonomik ve Sosyal Riskler Kötü postür ve yükseğe uzanma nedenli boyun,omuz, kol, bel, diz aşırı yüklenmeleri, Küçük parçaların boyanmasında göz yorgunluğu, Kişisel solunum koruyucuları kullanılıyorsasolunum sıkıntısı şikayetleri.Boya ve boyacılıkta kullanılan diğer kimyasalmaddelere uzun süreli sunuk kalma mesleki astım,allerjik temas dermatiti, akciğer kanseri, boyacısendromu, üreme sisteminde, karaciğer ve böbrektehasarla sonuçlanabilir. Kısa süreli etkilenme ile

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.