Elektrikli Çalışmalar İçin Risk Analizi Örneği

Elektrikli Çalışmalar İçin Risk Analizi Örneği aşağıdadır.

Dosyayı indirmek için tıklayın : Elektrikli Çalışmalarda Risk Analizi

Dosyanın içeriği ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir ;

Adım adım işin tanımlanması Tehlike Grubu
Potansiyel Sonuçlar Gerekli Görülen, Tehlikeyi Kontrol Altına Alma ya da Ortadan Kaldırma Yöntemleri
Elektrik İşleri Kablolardaki voltaj 50-440V arası ise Potansiyel Elektrik Çarpması ” Kalıcı ve Geçici Elektrik Tesisatları eğitimli ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
” Bakım ve Denetleme Prosedürleri
” Uyarı İşaretleri
” Gerekli yerlerde İzolasyon Prosedürleri
Ekipmanlardaki
voltaj 50-440V arası ise Potansiyel Elektrik Çarpması ” Fiziksel Bariyerler
” İçine yerleştirilmiş transformatörlerin kontrolü
Voltaj 440’dan fazla ise Potansiyel Elektrik Çarpması ” Fiziksel Bariyerler
” İçine yerleştirilmiş transformatörlerin kontrolü
Yıldırım Çarpması Potansiyel;
” Yaralanma
” Yanıcıların Tutuşması
” Hassa Ekipman Hasarı ” Potansiyel hafif yıldırım çarpması
” Hassas Ekipman/Sistemler (örn: Dizel Yakıt Tankları”na paratoner takılmalıdır)
Statik Enerji ” Statik Elektrik Çarpması
” Yanıcı maddelerin yanması ” Elektrik aktarma işlemleri sırasında topraklama
” Eğitimli deneyimli şoförler
” Aktarma İşlemi Prosedürleri
” Yangın önleme düzenekleri
” Kişisel koruyucu ekipmanlar
Kablo Çekme Yakılmalara bağlı ciddi yaralanmalar,ve kablo silindirlerinin düşmesine bağlı sırt yaralanmaları ” Kablo çekme işini yapan personel uygun eldiven/ayak koruyucu kullanacaklar.
” Prizler uygun kapasitede olmalı ve düzgün yüzeylere monte edilmelidir.
” Çalışan Personel’e kabloların prizlerden nasıl çekileceği ve elle taşıma teknikleri hakkında gerekli uyarı ve talimatlar verilecektir.
” Çekilecek olan kablonun ağırlığı ve ne kadar personel çalışması konusunda gereklü değerlendirmeler iş öncesinde planlanacaktır.
Kablo Tekerinin Taşınması Kablo silindirinin düşmesine bağlı potansiyel ciddi yaralanmalar ” Hasarlı kablo silindirleri kullanılmamalıdır.
” Araçlar özellikle indirme, boşaltma yapılan alanlarda bariyerlemeleri engellemeyecek şekilde birbirlerine saygılı hareket edeceklerdir.
” Silindirler; deneyimli ve yetkili kişiler tarafından emniyetli kaldırma sınırları içerisinde olmak kaydıyla sapanlarla bağlanarak indirilecektir.
” Kablo prizleri düzgün yüzeylere yerleştirilecektir.
” Amaçlandığı şekliyle uygun kapasitesinde kablo silindirleri prizlerin üzerlerine yerleştirilecektir.
” Kablo silindirleri üzerindeki çıkıntı halindeki çiviler ya sökülecekler ya da bükülecekler.
Kablo Yerleştirme/ ve Nihayetlendirme Elektrik Çarpmasına bağlı gelişebilecek potansiyel yaralanma ya da Ölüm ” Personel kablo yerleştirirken ve de nihayetlendirme yaparlarken uygun eldiven ve ayak koruyucu giyecekler.
” Prizler uygun kapasitede olmalı ve düzgün yüzeylere monte edilmelidir.
” Uyarı İşaretleri Kabloların yerleştirilmesi ve sonlandırma işinin yapıldığı alanın hemen yanına yerleştirilmelidir.
” Elle kaldırma gerekliliklerine bağlı olarak; kablo yerleştirme ve sonlandırma aşamaları konusunda çalışan personel eğitimli olacaklardır.
” Bu iş uygun aletleri kullanabilen yetkili kişilerce icra edilecektir.
” Kabloların yerleştirilmesi ve sonlandırma aşamaları elektrikçe izole edilmiş panellere ve iş izin sistemi takip edilerek yapılacaktır.

Gelen aramalar:

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.