Mutfak Yemekhane Çalışanları İçin Risk Analizi ve Çalışan Güvenliği Programı

Mutfak Yemekhane Çalışanları için Risk Analizi örneği aşağıdadır.

Dosyayı indirmek için tıklayın : Mutfak-Yemekhane Çalışan Risk Analizi ve Çalışan Güvenliği Programı

Dosyanın içeriği ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir ;

BDH MUTFAK/YEMEKHANE ÇALIŞAN RİSK ANALİZİ MUTFAK/YEMEKHANE ÇALIŞANLARINA AİT RİSKLER ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
OLASILIK ŞİDDET RİSK FAKTÖRÜ RİSK PUANI (ZARAR VERME DERECESİ)
ENFEKSİYON RİSKİ “Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak Kişisel koruyucu ekipmanların kontrollü kullanması ve El hijyeni uyumu
Çalışan sağlığı konularında bilgilendirmelerin gereğinde bölüm içi çalışanları tarafındanda yapılması
Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması
Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması
Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması Bölümde atıkların kontrolü toplanması, ayrıştırılması ve taşınması işlemlerinin hastane atık yönetim planına göre yapılması
Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması ve bağışıklanma/aşılama takiblerini yaptırması
Çalışanların sağlık tarama programına göre, ilgili bölüm çalışanlarının, muayene ve tetkik takiplerinin bölüm sorumlusu tarafından kontrol edilmesi
Kesici delici alet yaralanmalarını önleme tedbirlerinin kişi ve bölüm bazında alınması ”
Yemek hazırlık işlemleri sırasında çiğ sebze ve meyvelerden enfeksiyon bulaşma riski 4 2 8 OR
Yemek hazırlık işlemleri sırasında meydana gelen kesici-delici alet yaralanmaları
Fiziksel ortam kaynaklı bulaş riski 5 2 10 OR
YANIK OLUŞMA RİSKİ
Yemek hazırlık işlemleri sırasında meydana gelen yanıklar 2 4 8 OR
Atık kızgın yağların dökülmesi,sıçramasına bağlı çalışan yaralanmaları ve yanık gelişme riski
GÜRÜLTÜ RİSKİ Arızadan dolayı gürültü çıkartan cihazların hemen bakım ve tamiri yapılması
Gürültü nedeniyle meydana gelen hastalıklar 2 2 4 DR
ALLERJİ RİSKİ
Eldiven kullanımına bağlı oluşan Lateks alerjisi gelişme riski 2 2 4 DR Bölümde kullanılmak üzere altarnatif eldiven bulundurmak
Dezenfektan kullanımına bağlı meydana gelen alerjik-cilt hastalıkları 1 2 2 DR Kişisel Koruyucu Ekipman kullanmak, havalandırma yapmak
ERGONOMİK RİSKLER “İş güvenliği ve çalışan sağlığı (ergonomik tehlike ve riskler ) konusunda çalışanların verilen eğitimlere katılımı sağlanmalı
Çalışma koşullarına göre bölüm çalışanları arasında dönüşümlü ve eşit iş paylaşımı sağlanması Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi, Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşya, dolap vb sabitlenmesi Kullanılmayan yemek taşıma araba, sedye vb. bölümce belirlenmiş alanda frenleri kilitli olarak park edilmesi, Bölümde malzeme istiflemede yüksek yerlere düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi, ıslak kaygan zemin uyarı levhalarının gerekli alanlarda kullanılması, hasta taşıma ve çevirmelerde hastanın genel durumuna göre birden fazla çalışanla yapılması, Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. Arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, gönderilemediği durumlarda
‘DİKKAT BOZUKTUR KULLANMAYINIZ’ uyarı yazısı ile tanımlanması, Ağır yüklerin tekerlekli arabalarla, asansör ile taşınması”
Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine ve ya devrilmesine ve sabitleme yapılamayan eşyaların/malzemelerin düşmesi ya da yuvarlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları 1 2 2 DR
Çalışma ortamındaki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı; çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski 2 2 4 DR
Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski 4 3 12 OR
Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen kas-iskelet sistemi hastalıklar 3 2 6 DR
Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen damar hastalıkları 3 2 6 DR
Birim içi yük taşınması, sırasında meydana gelen vücut yaralanmaları 3 3 9 OR

Gelen aramalar:

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.