CNC Tezgahlarında Risk Değerlendirmesi Örneği

CNC Tezgahlarında Risk Değerlendirmesi Örneği

İnternet ortamında bulduğumuz bir dosya. Excel formatında hazırlanmış.

Aşağıda dosyadan ön izlemeyi bulabilirsiniz.

1. Mekanik Riskler Mekanik Tehlikeler (Tehlikeli Durumlar / Tehlike Alanı)
1.1 ezilme,sıkışma 0 n/a
1.2 Kesme, kesilme Malzemenin köşelerinden dolayı el kesilmesi E 1,5 5 0,5 1 4 Çok Düşük Risk
1.3. Makaslama, kırpma 0 n/a
1.4 dolanma, sarma Makine koruyucu kapağı açıkken operasyon noktasına müdehale E 1,5 5 2 1 15 Düşük Risk
1.5 saplanma, batma, delinme 0 n/a
1.6 çarpma, darbe Parçanın makineye tam bağlanmaması durumunda parçanın çarpması E 1 5 2 1 10 Düşük Risk
1.7 sürtünme, aşırı ısınma Operasyon sırasında yeterli yeterli soğutmanın olmaması durumunda malzeme alınırken el yanması E 1 0,5 0,1 1 0 İhmal Edilebilir Risk
1.8 yüksek basınç fışkırmasından etkilenme 0 n/a
1.9 parçanın fırlaması Makine koruyucu kapağı açıkken metal talaşların fırlaması E 1,5 5 8 1 60 Yüksek Risk
1.10  kayarak veya takılarak düşme İşyeri düzensizliğinden parçalara takılıp düşme E 2 5 1 1 10 Düşük Risk
2.Elektriksel Riskler Elektriksel  Tehlikeler (Tehlikeli Durumlar / Tehlike Alanı)
2.1 elektrik çarpması, teması Makinenin  elektrik ileten kısımlarına temas E 2 1 12 1 24 Dikkate Değer Risk
2.2 yüksek gerilime kapılma Pano içerisinde yüksek gerileme temas E 2 0,5 15 1 15 Düşük Risk
2.3 elektrostatik deşarj 0 n/a
2.4 elektromanyetik etki 0 n/a
2.5 püskürtme, erime, diğer kimyasal prosesler sonucu kısa-devre, aşırı yüklenme  veya termal radyasyon 0 n/a
2.6 elektrik ekipmanları üzerindeki bozucu harici etkenler Elektrik panosu içerisinde tozlanma ve su sıçramasından doğacak problemler E 1 0,5 12 1 6 Düşük Risk

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

CNC_risk_degerlendirmesi

Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.